RODINA WEBŮAPATYKÁŘ®|LÉKÁRENSKÝ PODCAST|pharma APATYKÁŘ®|ČESKÁ APATYKA|RODINNÁ LÉKÁRNA

LÉKÁRNICKÁ INZERCE®Už více než 20 let jednička na českém trhu!

Kde hledám práci v lékárně? No jasně že tam, kde hledají všichni!

PARTNEŘI LÉKÁRNICKÉ INZERCE®

Lékárny Dr.MaxLékárny BENULékárny TETAPilulka Lékárny

PRAVIDLA POUŽITÍ RUBRIKY

Portál APATYKÁŘ® poskytuje svým návštěvníkům z řad lékárníků, farmaceutických asistentů, sanitářek, studentů FaF či VOŠZ, majitelů a provozovatelů lékáren užitečnou a vyhledávanou službu – umístění inzerátu v nejnavštěvovanější LÉKÁRNICKÉ INZERCI® při dodržení těchto pravidel zcela zdarma, což je v obdobných cílených internetových službách v ČR jedinečné.

NECHCETE BÝT SVAZOVÁNI PODMÍNKAMI? – Zvolte placené služby!

 • » Chcete, aby byl Váš inzerát v LÉKÁRNICKÉ INZERCI® vidět na lepší pozici?
 • » Chcete, aby byl Váš inzerát vidět v úplném znění hned na úvodní straně LÉKÁRNICKÉ INZERCI® dle výběru (tj. ne jen řádek s pozicí)?
 • » Chcete aktualizovat inzerát podle Vaší potřeby a ne 1× za měsíc a zajistit tak větší atraktivitu a aktuálnost Vaší nabídky oproti konkurenčním nabídkám?
 • » Chcete znát plné kontakty na uchazeče o práci hned?
 • » Chcete zadávat více pracovních pozic a lokalit než jen 1?
 • » Chcete zadávat podrobnější informace do Vaší nabídky přesně dle Vašeho požadavku a ne jen stručné znění Lékárna v … přijme …?
 • » Chcete vložit logo, fotky, odkazy na stránky lékárny s podrobnostmi, zvýraznit jednotlivé pozice, formátovat inzerát a ještě mnoho dalšího?
 • » Chcete využít podcastového oznamu k prezentaci své lékárny?

Jednoduše se zviditelněte a využijte komfortnější možnosti Placených služeb portálu APATYKÁŘ®, které Vám vyšší efektivitu a atraktivnost zajistí. Víme, co nabízíme a co funguje. KONTAKTUJTE NÁS!

U BEZPLATNÉ INZERCE

 • nejsou zveřejňovány detailní nabídky či požadavky zaměstnavatelů, inzerát má jednotnou standardní stručnou formu bez detailů a konkrétních nabídek (tj. Lékárna v … přijme …) – v opačném případě bude vždy upraven a zkrácen,
 • u nabídek práce je možné zveřejnit pouze 1 kontaktní email,
 • není možné inzeráty aktualizovat před uplynutím lhůty 1 měsíce a musí se zadat vždy znovu, nemá tedy smysl je neustále posílat před uplynutím této lhůty, systém je automaticky vyřadí,
 • při obnově inzerátu po 1 měsíci musí inzerent původní inzerát nejprve smazat,
 • nejsou plně viditelné kontakty na uchazeče o práci a prodávající lékárny hned, nejprve jsou k dispozici platícím klientům,
 • může 1 samostatný (viz. níže) subjekt vložit pouze 1 inzerát a to pouze na 1 pozici/město (např. nesmí vložit 2 inzeráty – zvlášť na nabídku práce a zvlášť na prodej/koupi lékárny nebo v jednom poptávat lékárníka a v dalším farmaceutického asistenta, nebo v 1 inzerátu nabízet současně několik pozic, např. lékárníka i farmaceutické asistentky, či pro několik měst apod.),
 • není možné vkládat inzeráty delší než 200 znaků,
 • musí být u každého inzerátu nabízející zaměstnání uveden název konkrétní lékárny registrovaný SÚKL, která místo nabízí a město, ve kterém se lékárna nachází, tj. ne centrální adresa provozovatele (u zcela nové lékárny, dosud neregistrované SÚKL její přesná adresa a jméno/název provozovatele); v opačném případě nebude vložen,
 • pokud je kupcem či prodávajícím lékárny společnost, musí být uveden její název a přesná adresa (zejména realitní či advokátní kanceláře!); v opačném případě nebude vložen,
 • inzeráty řetězců není možné vkládat jednotlivými lékárnami, ale příslušným personálním oddělením společnosti,
 • není možné vkládat více než 1 inzerát lékáren majetkově či personálně propojených společností (zpravidla s. r. o. či a. s., stejně jako obchodní či marketingová sdružení lékáren, franšízy apod.); při prvním zjištění porušení podmínek je ponechán nejstarší inzerát společnosti, při dalším porušení jsou všechny ihned smazány,
 • nejsou vkládány inzeráty personálních a dalších agentur (např. advokátních kanceláří) poptávající zaměstnance pro své klienty – pro ty jsou určeny placené služby,
 • inzerent bere na vědomí, že své údaje a kontakty zveřejňuje zcela dobrovolně, o svobodné vůli a odesláním formuláře souhlasí s jejich uvedením; redakce APATYKÁŘ® nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli nežádoucí reakce z toho vyplývající,
 • nelze současně využívat placenou službu (např. použít službu MINI a současně na druhou pozici či lokalitu zadat bezplatný inzerát),
 • je inzerát uveřejněn nejpozději do 5 pracovních dnů; přednostní aktualizaci mají inzeráty placené, vzhledem k množství inzerátů není možné tuto dobu nijak ovlivnit, nemá tedy smysl snažit se zneužívat ke kontaktování redakce jiné formuláře na webu – na tyto nebude reagováno,
 • není zveřejňován odkaz na www stránky,
 • pište s diakritikou!

INZERÁT NENÍ ZVEŘEJNĚN V TĚCHTO PŘÍPADECH

 • nesouvisí svým obsahem s lékárenstvím (propagace firemních internetových stránek, elektronických obchodů, reklama na výrobky či služby firem apod.),
 • inzerent zneužívá rubriku opakovaným zadáváním inzerátů pod různými či smyšlenými jmény,
 • inzeráty jednoho provozovatele řetězce lékáren nebo lékáren majetkově či personálně propojených do jedné společnosti (zpravidla s. r. o. či a. s.) byly vloženy samostatně – aby nedocházelo k matení uchazečů o místo, nezadávejte inzeráty jako samostatné, nebudou takto zveřejněny a není možné toto reklamovat; pokud opakovaně dojde k porušování, budou všechny tyto inzeráty zneužívající bezplatnost rubriky vymazány,
 • inzerát nabízející zaměstnání neobsahoval přesný název dle registru SÚKL a město, ve kterém se tato lékárna nachází či obsahoval neexistující název.

JAK SMAZAT INZERÁT

 • Chcete-li svůj bezplatný inzerát smazat, vyplňte formulář jako při odeslání inzerátu a do pole Obsah inzerátu vložte ID inzerátu, který má být smazán. Oprava bezplatného inzerátu není během 1 měsíce možná, důkladně si jej tedy před vložením zkontrolujte!
 • Všechny inzeráty jsou nejdéle po 3 měsících automaticky smazány, pokud nejsou uživatelem smazány dříve.

ZMĚNY, OBECNÉ

 • Pokud Váš inzerát nebyl uveřejněn, nebyl v souladu s těmito pravidly a systém jej automaticky vyřadil. V bezplatné verzi nereflektujeme na reklamace.
 • Inzerent bere na vědomí, že bezplatná služba je poskytována za výše uvedených podmínek „tak, jak je“, tj. bez nároku na úplnou funkčnost a bez možnosti reklamace. Plně garantované služby včetně zpětné vazby s klientem jsou nabízeny v rámci placených služeb.
 • Změna pravidel vyhrazena.

GDPR MEMORANDUM

Správce osobních údajů
PharmDr. Martin Dočkal, V Mokřinách 17, Plzeň, 312 00, IČ: 762 95 192, apatykar@apatykar.info

Uchovávané informace
Identifikační a kontaktní údaje – jméno/název, adresa, IČ, DIČ, e-mail (popř. telefonní číslo). Tyto údaje získáváme z objednávky služeb.

Využití dat
Získaná data využíváme v rozsahu nezbytném pro:
1) plnění smlouvy – v souvislosti s objednávkou služby
2) plnění právní povinnosti – evidence a zpracování účetních dokladů, kontrolní hlášení, kontroly FÚ apod.
3) oprávněný zájem – především pro předání informací o službě, nebo pro řešení technické podpory

Délka uchování dat
Osobní údaje uchováváme v případě plnění smlouvy a plnění právní povinnosti po zákonnou dobu.

Předávání dat
Data předáváme jen v nezbytném rozsahu Finanční správě (pro plnění právní povinnosti).

Další práva
Data zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, případně se můžete obrátit na dozorový úřad (Úřad pro ochranu osobních údajů).

HLEDAT V INZERÁTECH

Celkový počet: 47
Poslední aktualizace: 19.01.2021
Inzertní RSS odebírá: 658525
Zobrazení předchozí měsíc: 504461

Nabídka pracovních příležitostí partnera – Lékárny Dr. Max
Nabídka pracovních příležitostí partnera – Pilulka Lékárny
Nabídka pracovních příležitostí partnera – Lékárny BENU
Nabídka pracovních příležitostí partnera – Lékárny TETA