LÉKÁRNICKÁ INZERCE – EXTRA
LÉKÁRNICKÁ INZERCE > EXTRA > Statistika LÉKÁRNICKÉ INZERCE – 2. pololetí 2018

Statistika LÉKÁRNICKÉ INZERCE – 2. pololetí 2018

06. ledna 2019 | Čteno: 89732x

I ve 2. pololetí 2018 zůstal zachován dlouhodobý trend – placené služby používaly v drtivé většině malé a nezávislé lékárny. Již řadu let tak zůstávají nejčastějšími klienty největšího českého online pracovního trhu v sektoru lékárenství LÉKÁRNICKÁ INZERCE®. Nejčastěji využívanou variantou je BASIC, která umožňuje nabídku v průběhu služby měnit a upravovat. Díky významnému nedostatku zaměstnanců se však více prosazovala také varianta STANDARD, která nabízí maximální flexibilitu při zveřejňování nabídky a možnost skutečně aktuálně reagovat na reálnou situaci v lékárnách.

Nejvíce platících z řad nezávislých lékáren

LÉKÁRNICKÁ INZERCE® je bezmála 20 let největší platformou pro pracovní uplatnění v lékárenství. Každý, kdo hledá uplatnění v tomto oboru či je nabízí inzeruje právě zde. Díky propojení s českým informačním lídrem pro oblast lékárenství a farmacie, portálem APATYKÁŘ®, je totiž přímo v centru lékárnického dění. Právě zde hledá nejvíce lékárníků, farmaceutických asistentů či sanitářek své uplatnění a právě zde nabízí nejvíce poskytovatelů zdravotní péče svá pracovní místa.

2. pololetí 2018 potvrdilo setrvalý trend předchozích let, kdy se díky změnám na trhu změnila struktura platících klientů LÉKÁRNICKÉ INZERCE®. Dlouhodobě převažují inzerenti z řad malých a nezávislých lékáren, či majitelů několika (většinou dvou až tří) lékáren. Právě tyto lékárny totiž umějí nejlépe vyhodnotit efektivitu vynaložených financí a vědí, že není smysluplné inzerovat všude (byť zadarmo), ale jen tam, kde je nejvíce pracovních nabídek a poptávek. Tito klienti tvoří cca 95 % všech platících klientů.

Ve 2. pololetí 2018 se dále prohluboval významný nedostatek pracovních sil na trhu, jak potvrdili klienti LÉKÁRNICKÉ INZERCE® nejen z řad velkých společností, ale také malých a nezávislých lékáren. I přes snižující se počet lékáren je nedostatek odborných pracovníků (jak lékárníků tak farmaceutických asistentů) stále zřetelnější. V tuto chvíli je naprosto klíčové umístit svou nabídku tam, kde si ji přečte nejvíce potenciálních zaměstnanců. Takovou pracovní platformou je na českém online trhu pouze LÉKÁRNICKÁ INZERCE®, která jako jediná nabízí rozsáhlé služby pro lékárníky a další pracovníky ve farmacii už bezmála 20 let.

V tomto směru jsou nejvíce flexibilní a nejlépe připraveny malé a nezávislé lékárny se již delší dobu musejí starat především samy o sebe, protože je nikdo jiný nezastupuje. Právě tyto lékárny umějí velmi dobře reagovat na změny na trhu, přizpůsobovat se jim a vědí, do jakých služeb je smysluplné investovat vlastní peníze. Pokud taková lékárna hledá zaměstnance a dostane se díky placené službě LÉKÁRNICKÉ INZERCE® k takovému uchazeči okamžitě, má oproti bezplatnému inzerentovi významně větší šanci zaměstnance získat.

Nový fenomén – skrytý uchazeč

Stejně jako portál APATYKÁŘ®, tak i LÉKÁRNICKOU INZERCI® provozují lékárníci, kteří vědí, čím žije lékárenský terén. Proto dokáží nabídnout informace a služby, které jsou cíleně uzpůsobené právě pro lékárníky a farmaceutické prostředí a rovněž vytvořit inzerát, který potenciální uchazeče umí zaujmout. Bezmála dvacetiletá zkušenost potvrzuje, že LÉKÁRNICKÁ INZERCE® je jednoznačnou volbou právě pro klienty z řad menších a nezávislých lékáren, kteří si uvědomují smysl a hodnotu svých investic.

O tom, že práce v lékárně je stále velmi perspektivní svědčí počet lékáren hledajících zaměstnance, který oproti 2. pololetí 2017 dále narůstá. I nadále převažuje vyšší zájem o farmaceutické asistenty (nárůst o 21 %), ale roste poptávka znovu i po lékárnících (nárůst o 13 %, v předchozím pololetí byl pokles o 6 %).

Významnou změnou oproti roku 2017 je nárůst „skrytých“ uchazečů. Tj. těch, kteří práci hledají, ale nechtějí, aby to stávající zaměstnavatel věděl. Potvrzuje to i provozovatel LÉKÁRNICKÁ INZERCE® PharmDr. Martin Dočkal:

„Zaměstnanci si uvědomují, že je doba, kdy si mohou vybírat a diktovat podmínky. Proto se zvyšuje počet uživatelů, kteří prohledávají nejnovější nabídky práce, přitom sami informaci o tom, že práci hledají zveřejnit nechtějí. Potvrzuje to nárůst unikátních přístupů zejména do sekce nejnovějších nabídek práce a aktuálních inzerátů. Pro zaměstnavatele je proto nanejvyše zásadní, aby zveřejnil svou nabídku.“

Vyšší poptávka zůstala ve 2. pololetí 2018 po farmaceutických asistentech, což je dáno především jejich flexibilitou a lepší využitelností ve veřejných lékárnách. Nicméně v souvislosti s novými legislativními požadavky (snížení kompetencí lékárníků a přípravou na opatření vyplývající z protipadělkové směrnice) dále roste zájem o farmaceutické asistenty i ze strany nemocničních lékáren (ty inzerovaly v uplynulém pololetí významně více než v předchozím). Pokud tedy využijí placené služby LÉKÁRNICKÉ INZERCE®, mají výrazně větší šanci. V současnosti, kdy je enormní poptávka po zaměstnancích, je už i pro řadu státních organizací naprosto nemyslitelné hledat v rámci bezplatné služby.

Tvrdá politika inzerce zvýhodňuje platící inzerenty

Zejména proto uplatňuje LÉKÁRNICKÁ INZERCE® tvrdou politiku selekce bezplatných inzerátů, které nesplňují podmínky pro bezplatnou inzerci. Celkový počet inzerátů zařazených na blacklist zůstal oproti předchozímu období prakticky stejný. Jasná zkušenost, že podvodné či jiné inzeráty zneužívající bezplatnou inzerci jsou bez milosti zařazovány na blacklist tak uchazečům zajišťuje v maximální možné míře, že budou na LÉKÁRNICKÉ INZERCI® ušetřeni matoucích nabídek. Naopak platícím inzerentům, že jejich investice do placené služby bude maximálně zhodnocena.

Co se nejvíce hledá

Seznamu výrazů, které uživatelé největšího českého online pracovního trhu v sektoru lékárenství LÉKÁRNICKÁ INZERCE® nejvíce hledali, vévodí dr.max nabídka zaměstnání, farmaceutický asistent zaměstnání, teta zaměstnání, nabídka práce magistr farmacie. Nejhledanějším městům a oblastem tentokrát vévodily – Hradec Králové, Pardubice, Brno, Liberec, Valašské Meziříčí.

I ve 2. pololetí 2018 se do top 30 nejhledanějších klíčových slov na největším českém online pracovním trhu v sektoru lékárenství LÉKÁRNICKÁ INZERCE® dostala klíčová slova dokazující, že na něm uchazeči nehledají uplatnění jen v lékárně – clinical regulatory affairs, práce dermoporadkyně. Je to logický důsledek toho, že uchazeči mají primárně kompletní sektor farmacie spojen s portálem APATYKÁŘ® a pracovním trhem LÉKÁRNICKÁ INZERCE®. Je tedy zjevné, že skupina APATYKÁŘ® je mezi uživateli už jednoznačně spjata nejen s informacemi o lékárenství a farmacii ale i místem, které jim pomáhá najít práci v rámci celého farmasektoru, nejen lékárnách.

Upozornění na závěr

Před vložením bezplatného inzerátu se důkladně seznamte s podmínkami a také detailním přehledem toho, v čem se nejvíce chybuje. Nezapomeňte, že v bezplatné verzi má inzerát standardní tvar Lékárna ve městě XY hledá lékárníka/farmaceutickou asistentku/sanitářku. Inzerát není možné nijak změnit ani bíže specifikovat!. V bezplatné verzi nereflektujeme na žádné připomínky, čas věnujeme plně platícím klientům. Nechcete-li se omezovat dodržováním podmínek, využijte placenou službu!


Poslat komentář, zkušenost…

Všechny vulgární, urážející, pomlouvačné, reklamní či spamové příspěvky budou smazány!