LÉKÁRNICKÁ INZERCE – EXTRA
LÉKÁRNICKÁ INZERCE > EXTRA > Statistika LÉKÁRNICKÉ INZERCE® – 1. pololetí 2019

Statistika LÉKÁRNICKÉ INZERCE® – 1. pololetí 2019

04. července 2019 | Čteno: 77350x

Dlouhodobý trend ukazuje, že placené služby používají v drtivé většině malé a nezávislé lékárny. Nejinak tomu bylo i v 1. pololetí 2019. Již řadu let tak zůstávají nejčastějšími klienty největšího českého online pracovního trhu v sektoru lékárenství LÉKÁRNICKÁ INZERCE®. Ve větší míře pak jeho služby začaly využívat i lékárny náležející k některému z četných virtuálních řetězců. Nejčastěji využívanou variantou byla v tomto období BASIC, která umožňuje nabídku v průběhu služby měnit a upravovat.

Nejvíce platících z řad nezávislých lékáren

LÉKÁRNICKÁ INZERCE® je 20 let největší platformou pro pracovní uplatnění v lékárenství. Každý, kdo hledá uplatnění v tomto oboru či je nabízí inzeruje právě zde. Díky propojení s českým informačním lídrem pro oblast lékárenství a farmacie, portálem APATYKÁŘ®, je totiž přímo v centru lékárnického dění. Právě zde hledá nejvíce lékárníků, farmaceutických asistentů či sanitářek své uplatnění a právě zde nabízí nejvíce poskytovatelů zdravotní péče svá pracovní místa.

1. pololetí 2019 potvrdilo setrvalý trend předchozích let, kdy se díky změnám na trhu změnila struktura platících klientů LÉKÁRNICKÉ INZERCE®. Dlouhodobě převažují inzerenti z řad malých a nezávislých lékáren, či majitelů několika (většinou dvou až tří) lékáren. Právě tyto lékárny totiž umějí nejlépe vyhodnotit efektivitu vynaložených financí. Tito klienti tvoří více než 90 % všech platících klientů.

Bohužel, na trhu se dále prohlubuje významný nedostatek pracovních sil, jak potvrdili klienti LÉKÁRNICKÉ INZERCE® nejen z řad velkých společností, ale také malých a nezávislých lékáren. I přes snižující se počet lékáren je nedostatek odborných pracovníků (jak lékárníků tak farmaceutických asistentů) stále zřetelnější. K této negativní situaci přispívají i četná mediální vyjádření představitelů lékárníků, kteří obor prezentují jako dlouhodobě neperspektivní, ačkoli opak je pravdou – v současnosti nabízí nulovou nezaměstnanost a absolventům oproti jiným oborům nadstandardní platy.

V tuto chvíli je tedy naprosto klíčové umístit svou nabídku tam, kde si ji přečte nejvíce potenciálních zaměstnanců. Takovou pracovní platformou je na českém online trhu pouze LÉKÁRNICKÁ INZERCE®, která jako jediná nabízí rozsáhlé služby pro lékárníky a další pracovníky ve farmacii už 20 let.

V tomto směru jsou nejvíce flexibilní a nejlépe připraveny malé a nezávislé lékárny, které se již delší dobu musejí starat samy o sebe, protože je nikdo jiný nezastupuje. Právě tyto lékárny umějí velmi dobře reagovat na změny na trhu, přizpůsobovat se jim a vědí, do jakých služeb je smysluplné investovat vlastní peníze. Pokud taková lékárna hledá zaměstnance a dostane se díky placené službě LÉKÁRNICKÉ INZERCE® k uchazeči okamžitě, má oproti bezplatnému inzerentovi významně větší šanci zaměstnance získat. V 1. pololetí 2019 začaly placené služby ve větší míře využívat lékárny náležející k některému z četných virtuálních řetězců.

Nový fenomén – skrytý uchazeč

Stejně jako portál APATYKÁŘ®, tak i LÉKÁRNICKOU INZERCI® provozují lékárníci, kteří vědí, čím žije lékárenský terén. Proto dokáží nabídnout informace a služby, které jsou cíleně uzpůsobené právě pro lékárníky a farmaceutické prostředí a rovněž vytvořit inzerát, který potenciální uchazeče umí zaujmout. Dvacetiletá zkušenost potvrzuje, že LÉKÁRNICKÁ INZERCE® je jednoznačnou volbou právě pro klienty z řad menších a nezávislých lékáren, kteří si uvědomují smysl a hodnotu svých investic.

O tom, že práce v lékárně je stále velmi perspektivní svědčí počet lékáren hledajících zaměstnance. Dále rostla poptávka po farmaceutických asistentech (nárůst o 18 %), ale poptávka po lékárnících zůstává stabilní (nárůst o 3 %).

Také v 1. pololetí 2019 zůstává vysoký podíl tzv. „skrytých“ uchazečů. Tj. těch, kteří práci hledají, ale nechtějí, aby to stávající zaměstnavatel věděl. V době extrémní poptávky si to mohou dovolit a zaměstnavatele si vybírat. Potvrzuje to i provozovatel LÉKÁRNICKÁ INZERCE® PharmDr. Martin Dočkal:

„Aktuálně panuje situace, kdy si mohou vybírat a diktovat podmínky. Proto se i nadále zvyšuje počet uživatelů, kteří cíleně prohledávají nejnovější nabídky práce, přitom sami informaci o tom, že práci hledají zveřejnit nechtějí. Potvrzuje to nárůst unikátních přístupů zejména do sekce nejnovějších nabídek práce a aktuálních inzerátů a také výběr klíčových slov. Jedině zaměstnavatel, který viditelně prezentuje svou nabídku, má šanci na úspěch.“

Ze statistiky vyplývá, že nadále zůstává vyšší poptávka po farmaceutických asistentech, což je dáno především jejich flexibilitou a lepší využitelností ve veřejných lékárnách. Nicméně v souvislosti s novými legislativními požadavky (snížení kompetencí lékárníků a přípravou na opatření vyplývající z protipadělkové směrnice) je zájem o farmaceutické asistenty pozorovatelný také u nemocničních lékáren (inzerují své nabídky stále častěji). Pokud tedy využijí placené služby LÉKÁRNICKÉ INZERCE®, mají výrazně větší šanci. V současnosti, kdy je enormní poptávka po zaměstnancích, je už i pro řadu státních organizací naprosto nemyslitelné hledat v rámci bezplatné služby.

Tvrdá politika inzerce zvýhodňuje platící inzerenty

Zejména proto uplatňuje LÉKÁRNICKÁ INZERCE® tvrdou politiku selekce bezplatných inzerátů, které nesplňují podmínky pro bezplatnou inzerci. Celkový počet inzerátů zařazených na blacklist zůstal oproti předchozímu období prakticky stejný. Jasná zkušenost, že podvodné či jiné inzeráty zneužívající bezplatnou inzerci jsou bez milosti zařazovány na blacklist tak uchazečům zajišťuje v maximální možné míře, že budou na LÉKÁRNICKÉ INZERCI® ušetřeni matoucích nabídek. Naopak platícím inzerentům, že jejich investice do placené služby bude maximálně zhodnocena.

Co se nejvíce hledá

Seznamu výrazů, které uživatelé největšího českého online pracovního trhu v sektoru lékárenství LÉKÁRNICKÁ INZERCE® nejvíce hledali, vévodí dr.max inzerce, farmaceutický asistent nabídka práce, práce lékárna, prodej lékárny, dr.max nástupní bonus. Nejhledanějším městům a oblastem tentokrát vévodily – Ostrava, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Praha, Liberec, Havířov, Svitavy.

I v 1. pololetí 2019 se do top 30 nejhledanějších klíčových slov na největším českém online pracovním trhu v sektoru lékárenství LÉKÁRNICKÁ INZERCE® dostala klíčová slova dokazující, že na něm uchazeči nehledají uplatnění jen v lékárně – clinical regulatory affairs, asistent eshopu, práce amazon, obchodní zástupce. Je to logický důsledek toho, že uchazeči mají primárně kompletní sektor farmacie spojen s portálem APATYKÁŘ® a pracovním trhem LÉKÁRNICKÁ INZERCE®. Je tedy zjevné, že skupina APATYKÁŘ® je mezi uživateli jednoznačně spjata nejen s informacemi o lékárenství a farmacii ale i místem, které jim pomáhá najít práci v rámci celého farmasektoru, nejen v lékárnách.

Upozornění na závěr

Před vložením bezplatného inzerátu se důkladně seznamte s podmínkami a také detailním přehledem toho, v čem se nejvíce chybuje. Nezapomeňte, že v bezplatné verzi má inzerát standardní tvar Lékárna ve městě XY hledá lékárníka/farmaceutickou asistentku/sanitářku. Inzerát není možné nijak změnit ani bíže specifikovat!. V bezplatné verzi nereflektujeme na žádné připomínky, čas věnujeme plně platícím klientům. Nechcete-li se omezovat dodržováním podmínek, využijte placenou službu!


Poslat komentář, zkušenost…

Všechny vulgární, urážející, pomlouvačné, reklamní či spamové příspěvky budou smazány!