LÉKÁRNICKÁ INZERCE – EXTRA
LÉKÁRNICKÁ INZERCE > EXTRA > CV nebo životopis – znáte rozdíly a víte, jak správně životopis napsat?

CV nebo životopis – znáte rozdíly a víte, jak správně životopis napsat?

26. červen 2011 | Čteno: 898322x

Už i v lékárenství se často setkáváme s požadavkem na zaslání CV nebo životopisu, oč jde? V Česku tyto pojmy splývají a termín CV (sívíčko, Curriculum Vitae) se používá ve většině případů pro strukturovaný životopis, ačkoli to není totéž. Např. v USA jde o dva různé dokumenty, proto zejména uchazeči, kteří mají zahraniční zkušenost, mohou mít někdy zmatek v tom, co se po nich ve skutečnosti v ČR vlastně požaduje. CV je totiž původně vcelku dlouhý, podrobný a tím pádem ne zcela praktický dokument. Proto se v USA začal požadovat tzv. strukturovaný životopis z důvodu přehlednosti a jednoduchosti. Následující text se vztahuje ke strukturovanému životopisu.

Cíl životopisu

Cílem životopisu je rychle a stručně informovat potenciálního zaměstnavatele o tom, co jsem a co umím. Jinou zásadní roli nemá, proto je důležitá stručnost. Zájem o uchazeče by měl většinou u personálního manažera evokovat motivační dopis.

Osnova životopisu

Životopis se řídí určitými pravidly, která je nutné dodržovat. Vyvarujete se tak některým nepříjemnostem či toho, že Váš pracně napsaný životopis neskončí u personálního manažera, ale v koši.

Základní údaje

Životopis by měl, samozřejmě, obsahovat jméno, příjmení, datum narození, bydliště (popř. rodinný stav) a kontaktní email a telefon. Stručně a zcela nahoře.

Dosažené vzdělání

Uveďte přesný název školy (ne základní) střední a/nebo vysoké (i nedokončené), včetně studijních oborů a data zahájení, ukončení a dosaženou specializaci.

Dosavadní kariéra, pracovní zkušenosti

Uvádí se ve formátu „od-do“, zaměstnavatel, pozice. Standardní řazení je od aktuální pozice a zaměstnavatele (nejvýše) k dřívějším zaměstnáním (níže). Tj. např.:

2000-2010 – Lékárna Pilulka, odborný zástupce

U významné pozice se doporučuje doplnit jednou větou hlavní úspěchy. Jednotlivá zaměstnání viditelně oddělte. Pozor: Nezmiňujte sem brigády apod. Pokud jste dosud nepracovali, uveďte „bez pracovních zkušeností“.

Jazykové dovednosti

U cizích jazyků stručně uveďte, na jaké úrovni který ovládáte. Nepoužívejte termíny aktivně a pasivně, raději je nahraďte začátečník, pokročilý, rodilý mluvčí nebo základní, dobrá, vynikající znalost.

Počítačové dovednosti

I v lékárenství je u uchazečů nyní již standardem uživatelská znalost práce s počítači – tj. zvládnutí užvatelských základů aplikací Word, PowerPoint a Excel a především znalost konkrétních lékárenských SW. Popište znalost jako základní, dobrá, vynikající nebo uveďte délku aktivního používání.

Pokud se v této oblasti zabýváte (či jste se setkali) něčím významným (např. tvorba e-learningových kurzů, webových stránek apod.), určitě to sem napište. Může to zaujmout personálního manažera a může se Vás na to při osobním pohovoru zeptat. Vždy je dobré, když máte o čem mluvit!

Zkušenosti a dovednosti

Uveďte, zda vlastníte řidičský průkaz, přehled praxí, stáží (zahraničních či na odborných pracovištích), kurzů, publikovaných vědeckých prací, popř. úspěchy v relevatních soutěžích. Součástí životopisu mohou být i přílohy s fotokopiemi absolvovaných kurzů, certifikátů, vysvědčení apod.

Záliby (fakultativně)

Zájmy mohou šikovným personalistům pomoci určit Vaši povahu. Každopádně všeho s mírou a vkusem – na jakýkoli podvod se beztak nejpozději přijde při osobním pohovoru.

Datum

Nezapomeňte na závěr uvést datum.

Fotka

Názory na přiložení fotografie se různí. Větší část personalistů se však aktuálně přiklání k jejímu přiložení k životopisu. Pokud životopis zasíláte elektronicky, můžete ji přiložit jako obrázkový soubor k emailu, vhodnější je však vložit ji přímo do vytvořeného dokumentu s životopisem – je menší šance, že se ztratí. Zvažte taky, jakou fotografii použijete – určitě je vhodnější jednoduchá než v kolektivu, popř. z rodinného alba.

Obecná doporučení

  • vyvarujte se emocí a příliš dlouhých sdělení (to je možné částečně uvést v motivačním dopise, ale raději vůbec)
  • vyvarujte se přehnané světáckosti a sebestřednosti
  • platové představy se zásadně řeší až při osobním pohovoru
  • klíčová fakta zvýrazněte
  • vyvarujte se pravopisných chyb
  • uvádějte pouze pravdu

Raději elektronicky

Tak jako v jiných odvětvích je dnes již obvyklé zasílat životopis elektronicky, zpravidla jako soubor ve formátu .doc (MS Word), nebo PDF (Acrobat). Při jeho tvorbě však dbejte na použití obvyklých fontů (Arial, Times, popř. Verdana) – jednak z hlediska vkusnosti a jednak standardnosti. Je totiž vcelku k ničemu, pokud dokument vytvoříte v nádherném písmu, nicméně zaměstnavatel nemá dané písmo nainstalované na svém počítači, a tak bude vypadat Váš životopis nevzhledně díky použití zástupného fontu.

Celkový rozsah životopisu by neměl být více než 2 tiskové strany.

Hotový vytvořený dokument se vždy přikládá k emailu jako příloha. Samotný text emailu by mělo tvořit pouze krátké sdělení o tom, že reagujete na pracovní nabídku, popř. doplněné motivačním dopisem.

Poštou už raději ne

Je, samozřejmě, možné poslat v některých případech vytištěný životopis papírovou poštou. Je to však v dnešní době již neobvyklý způsob, který může naznačovat Vaši neznalost moderních nástrojů. U této formy nezapomeňte životopis vlastnoručně podepsat!


Poslat komentář, zkušenost…

Všechny vulgární, urážející, pomlouvačné, reklamní či spamové příspěvky budou smazány!